ODS Rudolfov

Fotografování na volební materiály ODS Rudolfov probíhalo v okolí obce. Chtěli jsme snímky poukázat na to, co se zastupitelům za dobu jejich působení povedlo realizovat a zároveň přiblížit voličům vize toho, co ještě chtějí v budoucnu pro obec vykonat. Na konci si můžete prohlédnout vizualizaci tiskoviny, jejíž realizaci měla na starosti společnost Edgedesign.